Koffie met Passie en Passie voor Koffie. Tijd voor koffie en Koffietijd. Dat is KoffiemetPassie!

met-passie.nl

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Met-passie.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Het auteursrecht van het materiaal op deze website is en blijft in handen van met-passie.nl. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van met-passie.nl worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Commerciële exploitatie of hergebruik van tekst, beeldmateriaal of andere vorm van gebruik van informatie voor andere doeleinden dan beoordeling om met met-passie.nl overeenkomsten aan te gaan is niet toegelaten.